Дейности

default

Изграждане и поддържане на поливни системи

Изграждане и поддържане на поливни системи
Хортус Ортус предлага изграждане на автоматизирани поливни системи, чието предимство е спестяване на време и разходи. Те осигуряват редовно и контролирано снабдяване на растенията и тревните площи с вода.

Проектирането започва от наличния водоизточник, взема се предвид налягане и дебит на водата, зоните нуждаещи се от поливане (тревни площи и цветни лехи), изложение на терена. 

Реализацията включва: изкопни работи, изграждане на шахти, полагане на тръби и кабели, монтаж на разпръсквачи и програматори. 

Поддръжката на поливната система се състои в: зазимяване и отзимяване; продухване, почистване на тръби, филтри и клапани; настройка на разпръсквачите за правилното покриване на тревните площи; подмяна при нужда на дюзи, на тръби за капково напояване, разпръсквачи; мониторинг и оптимизация на поливната система.