Дейности

default

Проектиране и озеленяване на дворове, градини и други

Проектиране и озеленяване на дворове, градини и други
Градината е жива картина, която ни доставя спокойствие и удоволствие и е част от заобикалящата ни природа. Необходимо е да се възприема и като естествено продължение на домовете ни.

Под дизайн на градини се има предвид изграждане на цялостна идейна концепция за това как трябва да изглеждат вашите градини. А именно, къде да са отделните елементи, с какво да се съчетаят те и какви са особеностите на терена  - изложение, почви, наклон, водни запаси и др. 

Ние ви помагаме като визуализираме вашите желания и представи за по-естетична и комфортна среда за отдих.

Заедно решаваме окончателното разположението на растителността, тревните площи, настилките, осветителните тела, архитектурните елементи и др.

Определяме подходящите видове  растения според типа почва, географското разположение на терена, надморска височина, водоизточници. Има се предвид и сложността на поддръжка на растителите видове, като кастрене, подстригване на жив плет, оформяне на корони и т.н.

Можем да ви предложим и изграждане на система за напояване.

Проектиране и озеленяване на дворове, градини и други


При проектиране и озеленяване на дворни места се предвижда и площта за затревяване, типа подходящи тревни смески според степента на оргяване на терена, целта на използването и честота на поливане.